KursKultur

KursKultur er et paraplyprojekt for Region Sønderjylland-Schleswig, der vil fremme effektfulde projekter med det formål at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i regionen.

Gennem kultur- og netværkspuljen støtter vi innovative dansk-tyske projekter. KursKultur vil desuden bidrage med aktiviteter, der vil fremme interessen for nabosprog og -kultur i hele det dansk-tyske område. 

KursKultur-sekretariatet er en del af kulturafdelingen Sønderjylland-Schleswig.

Yderligere informationer om Interreg-projektet KursKultur og kultur- og netværkspuljen finder I på http://www.kulturfokus.dk/kulturregion/kurskultur-tilskud/ . 

Støtte

KursKultur er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu.

KursKultur finansieres desuden med støtte fra de regionale partnere, de regionale idrætsorganisationer, UC Syddanmark, Kulturregion Vadehavet, Kulturministeriet og Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein.

KursKultur

KursKultur ist ein Dachprojekt der Region Sønderjylland-Schleswig. Ziel des neuen Interregprojekts ist, das interkulturelle Verständnis der Bürger in Bezug auf dänische und deutsche Lebensweise und Kultur zu fördern.

Mit dem Kultur- und Netzwerkpool werden deutsch-dänische innovative Projekte unterstützt. Das Projekt wird außerdem Aktivitäten entwickeln, die das Interesse für die Nachbarsprache und –Kultur in der deutsch-dänischen Region steigern.

Das KursKultur-Sekretariat ist Teil der Kulturabteilung Sønderjylland-Schleswig.

Weitere Informationen über das Interreg-Projekt KursKultur und dem Kultur- und Netzwerkpool finden Sie auf http://www.kulturfokus.de/kulturregion/kurskultur-foerderung/ .

Förderung

KursKultur wird gefördert durch Interreg Deutschland-Danmark mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Erfahren Sie mehr über Interreg Deutschland-Danmark unter www.interreg5a.eu .

KursKultur wird außerdem finanziert mit Unterstützung der regionalen Partner, der regionalen Sportverbände, des University College Syddanmark, der Kulturregion Wattenmeer, des dänischen Kulturministeriums sowie des Ministeriums für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein.

Region Sønderjylland - Schleswig | Lyren 1 | DK-6330 Padborg
Tel. +45 74 67 05 01 | Fax +45 74 67 05 21 | kulturregion@region.dk
powered by webEdition CMS